TA

ckling the

Cl

imate change through

M

odernizing

E

nviromental

E

ngineering program

erasmus+
fi

Төслийн танилцуулга

Энэхүү төсөл нь хүрээлэн буй орчны сургалтыг боловсронгуй болгохоос гадна Монгол орны хүрээлэн буй орчны асуудал,
түүнийг шийдвэрлэх арга замд анхаарлаа хандуулахад чиглэнэ. Хүрээлэн буй орчин судлал, инженерчлэлийн чиглэлээр бакалавр, магистр, докторын зэрэг олгодог туршлагатай Европын Холбоо (ЕХ)-ны хоёр институт (Унгар улсын Сегедийн их сургууль – USZ болон Финляндын Оулугийн их сургууль – UO) нь Монгол улсын гурван сургууль (Агроэкологи, бизнесийн сургууль – SAB, ХААИС, Монгол улсын их сургууль – МУИС, Монгол-Германы ашигт малтмал, технологийн их сургууль – GMIT)-ийн хүрээлэн буй орчны инженерчлэл (ХБОИ)- ийн бакалаврын хөтөлбөрийг шинэчлэнэ. Мөн МУИС-д хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн магистрын сургалтын хөтөлбөрийг үүсгэж хэрэгжүүлнэ. Энэхүү төслийн хүрээнд Европын түншүүд Монголын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, шинэ хичээл үүсгэж, семинар, лабораторийн түвшинд оруулах, шинэ тараах материал, танилцуулга болон лабораторийн үнэлгээ, Массив Нээлттэй Онлайн сургалт (MOOC)-ийг бэлтгэхээс гадна Монголын гурван их сургуулиудад хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн сургалтын лабораторийг байгуулж сургалтанд ашиглана. Энэхүү төслөөр дамжуулан ХБОИ-ийн магистрын хөтөлбөр шинээр нээгдэж, хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн салбар шинэчлэгдэх, монгол боловсон хүчин (багш, техникч гэх мэт) бэлтгэгдэж, үйлдвэрлэл сургалт хосолсон хөтөлбөрөөр хичээл заагдах юм. Мөн олон нийт, залуу оюутнууд уур амьсгалын өөрчлөлт, орчны тулгамдсан асуудлын шийдвэрлэхийн ач холбогдлын талаар мэдээлэл авснаар оюутнууд ахисан түвшний хөтөлбөрт хамрагдаж, үйлдвэрүүдтэй хамтран ажиллах холбоо бий болж, ЕХ Монголын харилцааг боловсрол, судалгааны үүднээс бэхжүүлэх болно. Төслийн үр дүнг төр, хувийн хэвшлийн мэргэжилтнүүдэд хэрэгтэй багаж хэрэгсэл, мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх болно.

Танилцуулгыг зураг дээр дарж татаж авна уу.

Хамтрагч байгууллага

Арга хэмжээ

Мэдээ

tacmee

Tacmee course

New TACMEE courses are ready for online presentation! The ” Alternative Energy Resources” on 20th of April at 10:00-12:00 CET and “Solid Waste treatment and technologies” on 24th of

Read More »
course

New Tacmee courses

New lectures are now available on Google Drive of Tacmee project: The ” Environmental chemistry and ecology” at 12th of April, at 9:00-11:00 CET and

Read More »
Огноо Оролцогчид Төрөл Мэдээлэл Ажлын зар
2021
All partners
online
Kick-off
March 29th
Mongolian Partners
Brief intro to EU delegation in Mongolia and general public
All partners
online
Second big meeting
July 9th
Enkhdul Tuuguu, András Sápi
online
workshoping
Dissimination activity: introductory presentation of TACMEE project at the annual conference "Environment-2021".
September 10th
Enkhdul Tuuguu, András Sápi
online
workshoping
Contract, EU MS report, website + project brochure, Financial inner reports; survey summary, video from labs, curriculums for mongolian partners - BSc and MSC syllabi improveing drafts; lab station choose
September 17th
NUM, SAB, SZTE, GMIT
online
labroatory expercices
October 06th
SZTE, NUM
online
labroatory expercices, tendering
November 17th
SZTE, NUM
online
operational meeting
project broschure in a text form for Mongolian version (András), homepage upgrade in Mongolian (Enkhdul), quotation waiting for SAB, COVID problems,
December 14th
SZTE, NUM
online
final BSC, MSC and lab program
2022
All partners
online
3rd big meeting
2022.02.22
All
online
2022.04.15
All
online
Progress on Course and lab staiton preparation, QHB Updates
2022.06.15
SzTE, NUM, MULS, GMIT, OUL
Offline
7 day meeting personally in Szeged
2022.07.12
All
online
Lab station trainings and setup
2022.08.30
MN partners meeting
online
Procurement process
2022.10.16
All
online
Progress report preparation
2022.11.15
All
online
Progress report preparation
2022.12.06
All
online
Progress report preparation
2023.02.09
All
online
Procurements Syllabi - finishing the preparations and uploadings till the end of February Trainings - find 1 or 2 trainees for each course - fill up the excel sheet to inform the others, set a day for the trainings among the trainer and trainees till the end of April Lab station set ups and syllabi 4 online open courses travelling to meet Partners New and old curricula - (3 Bsc -1 Msc) accreditation
Erasmus+ - end slide

Үр дүн

Холбоо барих

Төслийн талаар илүү дэлгэрэнгүй
мэдээллийг бидэнтэй доорх хаягаар
холбогдож авна уу.

Prof. Zoltán Kónya

Project Leader

6720, Szeged, Rerrich square 1

konya@chem.u-szeged.hu

tel: +36-62-544-620

Dr. András Sápi

Project Coordinator

6720, Szeged, Rerrich square 1.

sapia@chem.u-szeged.hu

tel: +36-30-325-00-21